تبلیغات
صنـعت کـاران پـویـا سپـاهـان - 1-انواع هوک(رول گیر) آهن وکاغذ - ریل گیر - کفی فله بر و قوزنک

همكاری ما از سال 85 بااسكله شهید رجایی بندر عباس آغاز گردید.

 در سال86 تا 88 با شرکت های تخلیه و بارگیری همکار داشته ایم.

از سال 1389 به منظور بهره وری بیشتر وارتقاءدانش فنی وتجربی خود به بررسی تجهیزات خارجی موجود در اسكله پرداخته وازطریق مهندسی معكوس ، آنالیزموادكاربردی ، شناخت عملیات های تكمیلی وبررسی نقشه های ساخت ، اقدام به ساخت كفی، قوزنك ، انواع الاكلنگ ، شاهنگ وچرخ و... نمودیم وخدمتی درخور کارکنان  زحمت کش اسكله شهید رجایی ارائه كرده ایم.

در سال 1389اقدام به طراحی وتولید كفی و قوزنك كرده و بعد از انجام تست های مورد نظرو دریافت  گواهینامه رده بندی از شركت رده بندی آسیا آن را به تاید واتر تحویل دادیم.

از همان سال با سایر بنادرشمال و جنوب ارتباط کاری برقرار کردیم.

 ساخت کفی کانتینربر با الگوی 60 تن  داچ لانکا در سال 1390 به انجام رساندیم.

در سال 1391ساخت رول گیر25 تن را برای بنادر شمالی کشور به انجام رسانده ایم. 

 تداوم كار بامشتری واضافه شدن مشریان جدید درهرسال و اعلام رضایت هركدام(همكاری مستمر و روبه گسترش)امری قابل تأمل می باشد كه بررسی آن را بر عهده شما مشتری عزیز قرار می دهیم .