تبلیغات
صنـعت کـاران پـویـا سپـاهـان - 10- انواع جنت خودروهای سنگین بانداژی ارغوان،مرسدس بنز

شرح قطعه(شیلنگ بنز)

قیمت(ریال) - 1391

شیلنگ بالا رادیاتور د ه تن74   

شیلنگ پایین رادیاتور د ه تن  74

شیلنگ بالا رادیاتور د ه تن 74(دو جداره)

شیلنگ پایین رادیاتور د ه تن 74(دو جداره)

شیلنگ زانویی 14 د ه تن 74

شیلنگ زانویی 14 د ه تن 74(دو جداره)

خنک کن  ده  تن 74

شیلنگ پمپ باد د ه تن 74

 شیلنگ پایین رادیاتور 68

 شیلنگ بالا رادیاتور 68

 شیلنگ بالا رادیاتور 68(دو جداره)

 شیلنگ پایین رادیاتور 68(دو جداره)

شیلنگ پمپ باد مایلر

پایین مایلر سه راهی دار

شیلنگ ضد روغن فرمان مایلر(کوچک)

شیلنگ ضد روغن فرمان مایلر(بزرگ)

شیلنگ بالا رادیاتور بنز ده سیلندر

شیلنگ پایین رادیاتور ده سیلندر

شیلنگ هواکش بنز ده سیلندر

شیلنگ روغن بنز ده سیلندر

شیلنگ پایین رادیاتور هشت سیلندر

هواکش فنردار4 اینچ 25 سانت بنز

هواکش فک پارس بنز جدید

نوار گلگیر بنز ابعاد 65/1

شیلنگ بالا رادیاتور آکسور منجیددار  

شیلنگ پایین رادیاتور آکسور  منجیددار

شیلنگ بالا رادیاتور آکسور (دو جداره)

شیلنگ پایین رادیاتور آکسور (دو جداره)

شیلنگ منبع آب آکسور(دو جداره)

آنترکولر آکسور(سیلیکون)