تبلیغات
صنـعت کـاران پـویـا سپـاهـان - 9- قطعات لاستیکی مرسدس بنز،اتوبوس 302

شرح قطعه(اتوبوس 302)

قیمت(ریال) - 1391

تشتکی سیلندر ترمز عقب 5001

گردگیر سیلندر ترمز عقب 5001

تشتکی سیلندر ترمز جلو 4601

 گردگیر سیلندر ترمز جلو 4401

تشتکی سیلندر ترمز جلو 4401

حلقوی لبه دار پمپ زیر پا 3803

حلقوی لبه نازک پمپ زیر پا 3835

تشتکی سوراخ دار پمپ زیر پا 3833

حلقوی لبه دار پمپ زیر پا 3403

تشتکی سوراخ دار پمپ زیر پا 3432

کاسه نمد در ب اتوبوس شهری

کاسه نمد خفه کن بغل سیلندر

کاسه نمد کمک دیفرانسیل

کاسه نمد فنر دار کمک دیفرانسیل

گردگیر گاردان حلقه دار

گردگیر گاردان اندازه فابریک

گردگیر دسته دنده

گردگیر سیبک فرمان

گردگیر هواکش موتور

لاستیک مندل دو تیکه

لاستیک مندل یک تیکه

لاستیک کمک موج گیر

لاستیک کمک فنر( تخت)

لاستیک کمک قرقره ای

لاستیک تکی فارسونگاه

واشر هواکش کامل

واشر هواکش بزرگ

واشر استکانی

واشر فیلتر گازوئیل

اورینگ سگدست

واشر بزرگ کارتل پمپ باد

واشر کوچک کارتل پمپ باد

اورینگ ترموستات

اورینگ فیلتر روغن

اورینگ روغن سرد کن

اورینگ فارسونگاه رنگی

اورینگ فارسونگاه مشکی

اورینگ بزرگ فرمان

لاستیک کفی بوستر (دم موشکی)

لوازم ساعتی 68

اورینگ سگدست