تبلیغات
صنـعت کـاران پـویـا سپـاهـان - 7- قطعات لاستیکی مرسدس بنز ، خاور

شرح قطعه(خاورو911)

قیمت(ریال) - 1391

واشر هواکش کامل خاور

واشر هواکش بزرگ خاور

واشر فیلتر گازوئیل

اورینگ واتر پمپ

اورینگ فیلتر روغن قدیم

اورینگ فیلتر روغن جدید

اورینگ بزرگ فرمان قدیم

اورینگ بزرگ فرمان جدید

اورینگ کوچک فرمان خاور

اورینگ فارسونگاه مشکی

اورینگ فارسونگاه رنگی

گردگیر قیفی فرمان

لاستیک کفی بوستر(دم موشکی)

گردگیر گاردان

تشتکی سیلندر ترمز608-3801

گردگیر سیلندر ترمز608- 3801

گردگیر سیبک فرمان 608

حلقوی پمپ زیر پا  813-3403 

تشتکی سیلندر ترمز 808- 4101

گردگیر سیلندر ترمز  808- 4101

حلقوی پمپ زیر پا  808- 3107

تشتکی پمپ زیر پا  808- 3132

گردگیر ترمز دستی 808

گردگیر سیبک فرمان808 

تشتکی سیلندر ترمز911- 4401

گردگیر سیلندر ترمز  911- 4401

حلقوی پمپ زیر پا 911- 3801

تشتکی پمپ زیر پا 911- 3831

 

حلقوی پمپ زیر پا 911- 3403

تشتکی پمپ زیر پا  911- 3431

لاستیک گاردان 911

 

لاستیک تکی فارسونگاه

لاستیک شش رادیات

لاستیک گلدونی911

 

واشر هواکش بزرگ 911

گردگیر گاردان 911

گردگیر روی گیربکس(فانوسی)

پایه رادیاتور