تبلیغات
صنـعت کـاران پـویـا سپـاهـان - 6- قطعات لاستیکی مرسدس بنز،مایلر

شرح قطعه

قیمت(ریال) - 1391

 بسته بندی ..... عددی

لاستیک گاردان مایلر

 

10

گردگیر دسته دنده مایلر

 

15

گردگیر هواکش سوپر

 

1

واشر هواکش کامل مایلر

 

10

واشر هواکش بزرگ مایلر

 

10

گردگیر سیبک فرمان مایلر

 

50

اورینگ فیلتر روغن 68

20