تبلیغات
صنـعت کـاران پـویـا سپـاهـان - 5- قطعات لاستیکی مرسدس بنز ، ده تن

شرح قطعه(بنز ده تن )

قیمت(ریال) - 1391

لاستیک گاردان ده تن

 

لاستیک کمک استرلینگ

 

لاستیک پایه اتاق جلو(گلدونی)

 لاستیک تویی گلدونی

لاستیک کمک جلو(قرقره ای)

لاستیک واسطه آب

لاستیک واسطه هوا

لاستیک کفگرد تریلی دو لبه

 

لاستیک کفگرد تریلی یک لبه

 

لاستیک سه چین هواکش

لاستیک دوچین هواکش

لاستیک شش رادیات

لاستیک تکی لوله فارسونگاه

لاستیک مندل زیر کاپوت

لاستیک آرم کاپوت

لاستیک گاردان ده تن جدید

کاسه نمد خفه کن بغل سیلندر

گردگیر دسته دنده ده تن

گردگیر زیر گیربکس(بست دار)

گردگیر پلوس بدون چاک

گردگیر سیبک فرمان ده تن

گردگیر سه چین گیربکس

گردگیر قیفی فرمان

گردگیر لوازم دبه دهانه تنگ

گردگیر لوازم دبه دهانه گشاد

واشر هواکش کامل ده تن

واشر هواکش بزرگ ده تن

واشر فیلتر گازوئیل ده تن

واشر استکانی

واشر درب منبع هیدرولیک فرمان

اورینگ فول مشکی

اورینگ فول رنگی

اورینگ فیلتر روغن 74

اورینگ واتر پمپ

اورینگ ترموستات

اورینگ پمپ باد 88

 

اورینگ پمپ باد 90

اورینگ روغن سرد کن

اورینگ فارسونگاه مشکی

اورینگ فارسونگاه رنگی

اورینگ سگدست

 نوار دور باک 5/5 سانتی

نوار دور باک 7 سانتی

لوازم پمپ کلاچ بالا ده سیلندر

لوازم پمپ کلاچ پایین ده سیلندر

دسته موتورجلو ده تن- پیشرو شهریار

دسته موتورعقب ده تن- پیشرو شهریار

دو پیچ پشت اتاق ده تن- پیشرو شهریار

دسته موتورعقب ده تن- جهان پارت

دسته گیربكس ده تن- پیشرو شهریار

پایه رادیاتور ده تن